Books In Print, Decembrie 2018

„Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice”, conferinţă ştiinţifică internaţională (4 ; 2018 ; Chişinău). Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice : (proiect instituţional) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediţia a 4-a, 7 decembrie 2018, Chişinău, Republica Moldova / col. red.: Vezi …