Agentia Nationala ISBN, ISMN

ISBN – INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER este un cod international de identificare al cartilor, definit prin ISO 2108.

Agentia Internationala ISBN, cu sediul la Londra coordoneaza toate centrele nationale ISBN. Aceasta are rolul de a stabili regulile cadru de acordare a codurilor ISBN, protocolul de înfiinţare şi regulamentul de functionare a centrelor nationale, de a promova si coordona sistemul ISBN la nivel mondial.

Agentia Internationala ISBN este asistata la nivel ce consultanta de reprezentanti ai ISO – Organizatia Internationala de Standardizare, IPA – Asociatia Internationala a Editorilor, IFLA – Federatia Internationala a Asociatiilor de Biblioteci, precum şi un grup privat de agenţii ISBN. Standardele internaţionale ISBN şi ISSN reglementează atribuirea codurilor pentru identificarea unui editor concret şi a producţiei editoriale scoase de el, de asemenea servesc în calitate de „paşaport” pentru cărţi, reviste, ziare şi alte seriale care demonstrează legalitatea lor. Fără de aceste coduri publicaţia nu poate nimeri în circuitul informaţional. La rândul nostru, după atribuirea codurilor ISBN sau ISSN, dispunem de date concrete ale fondatorului şi editorului, adresele juridice, poştale şi alte atribute: domeniul, tirajul, adresa producţiei. CNC efectuează activităţi unicat pentru a asigura prezenţa Republicii Moldova în sistemul statistic şi informaţional internaţional: ISBN, ISMN, ISSN, Index Translationum, formulare UNESCO.

In calitate de Agenţie Naţională ISBN Camera Nationala a Cartii distribuie factorilor editoriali din republică ISBN – Număr Internaţional Standard al Cărţii (se efectuează la solicitare, în funcţie de numărul de titluri de documente, prealabil având încheiat contractul de acordare a ISBN între Editor şi CNC), asigurând prezenţa informaţiei în banca internaţională de date şi în anuarul „Publisher´s international ISBN Directory”. Raportul asupra activităţii agenţiei este publicat în buletinul anual „ISBN Review”.

♦ Categorii de documente care primesc cod ISBN:

Documente tipărite :

 • cărţi şi broşuri într-un volum;
 • cărţi în mai multe volume;
 • coediţii;
 • reeditări;
 • atlase şi hărţi geografice cu text;
 • calendare cu text;
 • documente cu foi volante, cu condiţia să apară sub un titlu unic;
 • partituri muzicale cu text;
 • albume de artă.

Documente netipărite :

 • documente microforme;
 • documente Braille;
 • documente electronice: pe dischetă, CD-ROM, on-line;
 • documente multi-media.

 

Categorii de documente care nu primesc cod ISBN:

 • documente care conţin exclusiv informaţii publicitare;
 • documente care conţin informaţie efemeră;
 • documente interne sau confidenţiale;
 • documente al căror conţinut predominant nu este textul;
 • documente manuscris sau nepublicate;
 • publicaţii seriale;
 • documente care contravin legislaţiei Republicii Moldova.

Inregistrarea editorilor

Codurile ISBN se acorda editorilor, care activeaza in Moldova, dupa inregistrarea lor la Camera Nationala a Cartii (CNC). Pentru inregistrare editorul va prezenta:

1. Certificatul de inregistrare (original + copie)

2. Extrasul din Registrul de Stat al CIS, forma deplina (original + copie)

3. Contract cu privire la acordarea codului ISBN

4. Mapa Scholz

Inregistrarea cartilor si brosurilor 

Atribuire ISBN

Pentru obtinerea unui cod ISBN, editorul prezinta Camerei Nationale a Cartii manuscrisul cu stampila editorului si tipografiei „Bun de tipar”, aplicata pe pagina de titlu a acestuia, confirmata de semnatura directorului sau redactorului-sef. Daca manuscrisul este pe flash sau CD, se va prezenta pe suport de hartie numai pagina de titlu cu aplicarea stampilei „Bun de tipar”.

Pentru acordarea codului ISBN se incaseaza taxa conform Nomenclatorului serviciilor cu plata aprobat prin Hotararea Guvernului Nr 1311 din 12.12.2005.

Editorul care are mai multe case de edituri si care publica lucrari sub numele fiecareia, trebuie sa solicite coduri ISBN diferite pentru fiecare editura.

In cazul unei carti publicate in regia autorului, acesta devine editor si va solicita cod ISBN in nume personal. in cazul in care autorul/editorul se decide sa apeleze la serviciile unei edituri, lucrarea sa va primi un cod ISBN de la editura respectiva, care isi va pune numele si sigla pe carte. Pentru inregistrarea titlurilor prin intermediul postei electronice (ISBN.Moldova@gmail.com, CNC_Moldova@mail.ru), editorul va trasmite formularul cip completat.

Modul de imprimare a codurilor ISBN de catre editor este unic: sigla ISBN este urmata de spatiu si de cele 13 cifre separate de cratime, reproduse conform originalului, exact cum sunt inscrise in fisa structurii descrierii CIP. Codul ISBN se imprima pe versoul paginii de titlu, in partea stanga de jos, in structura descrierii CIP si pe coperta a 4-a.

Cartile si brosurile editate intr-un volum primesc un cod ISBN. Cartile in mai multe volume primesc un cod ISBN pentru partea generala (lucrarea in totialitatea sa) si cate un cod ISBN pentru fiecare volum in parte. Cele doua coduri ISBN ale fiecarui volum se imprima pe versoul paginii de titlu, unul sub altul, in partea stanga de jos, in structura Descrierii CIP a Camerei Nationale a Cartii si pe coperta a 4-a.

Retiparirile, in cadrul aceluiasi an de editare, pastreaza codul ISBN original. Reeditarile primesc un nou cod ISBN. Coeditiile primesc cate un cod ISBN pentru fiecare editor. 

Codul ISBN trebuie imprimat in functie de suportul documentului, pe CD-ROM – pe coperta acestuia si mentionat pe ecranul de prezentare.

Utilizarea aceluiasi cod ISBN la mai multe publicatii, precum si imprimarea de catre editori a codurilor ISBN care nu se regasesc in baza de date ISBN si in „Bibliografia Nationala”, se califica drept uz de fals si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

Barcode

La solicitarea beneficiarilor, Camera Nationala a Cartii genereaza si barcode-ul pentru publicatii.