Centrul National ISSN

In calitate de Centru National ISSN, Camera Nationala a Cartii distribuie factorilor editoriali din republica ISSN – Numar International Standard pentru Seriale.

Pentru inregistrarea publicatiilor seriale, fondatorul trebuie sa prezinte:

1. Certificat de inregistrare (original + copie)

2. Extras din Registrul de Stat al CIS / Ministerul Justitiei (original + copie)

3. Scrisoare de aderare la Centrul National ISSN

4. Contract privitor la aderarea la Centru National ISSN 

5. Mapa Scholz