Cadru legal

 • Legea cu privire la activitatea editorială Nr 939-XIV (Monitorul Oficial RM Nr 7-12(4045-4050) din 13.01.2012)
 • Legea cu privire la biblioteci (Monitorul Oficial RM Nr 14 din 07.02.2003)
 • Regulamentul de functionare a Depozitului legal in Moldova (Monitorul Oficial RM Nr 123-124 din 27.07.2004)
 • Regulamentul de functionare a Sistemului ISBN in Republica Moldova
 • Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului International de Inregistrare a Publicatiilor Seriale (Monitorul Oficial RM Nr 208-211 din 19.11.2004)
 • Regulamentul Centrului National ISSN
 • Statutul Camerei Nationale a Cartii din Republica Moldova
 • Statutul Centrului International de Inregistrare a Publicatiilor Seriale
 • Codul Fiscal al RM, Titlul III – Taxa pe Valoarea Adaugata, art. 103 
 • Comunicat privind scutirea de TVA a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice (Monitorul Oficial Nr 75-77 din 06.07.2001)
 • Nomenclatorul marfurilor al Republicii Moldova, cap. 49 (Monitorul Oficial Nr 226-229 din 19.12.2008)