Books In Print, Decembrie 2018

„Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice”, conferinţă ştiinţifică internaţională (4 ; 2018 ; Chişinău). Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice : (proiect instituţional) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediţia a 4-a, 7 decembrie 2018, Chişinău, Republica Moldova / col. red.: Vezi …

Books In Print, Octombrie 2018

Bologan, Dumitriţa. Jurnal de Oxford (2010-2011) / Dumitriţa Bologan ; cop.: Rodica Mustaţă, Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 348 p. Apare cu susţinerea financiară Min. Culturii, Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova. – 380 Vezi …